Entrevista a don Juan Ramos Santana

Historia de Vida

 

Entrevista a don Honorio Dámaso Sosa

Historia de Vida

 

   

Entrevista a don Antonio Melián Rosario

Historia de Vida

 

 

Entrevista a don Manuel Jiménez Ramos

Historia de Vida

 

 

Entrevista I a don Juan Suárez Candelaria

Juanito El Inglés

Historia de Vida

 

Entrevista II a don Juan Suárez Candelaria

Juanito El Inglés

Historia de Vida